Mən falçı, nə bilim fala baxmaq – heç vaxt belə şeylərə inanmırdım. Ancaq Şirin Nəsib mənim həyatımda doğru yolgöstərən, demək olar ki, ən yaxın rəfiqəmə çevrildi.